Sökning: "Astrid von Rosen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Astrid von Rosen.

  1. 1. Knut Ströms scenografi och bildvärld. Visualisering i tid och rum

    Författare :Astrid von Rosen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Knut Ström; scenography; image; translation; Jacques Lacan;

    Sammanfattning : von Rosen, Astrid, Göteborg 2010. University of Gothenburg. Department of Cultural Sciences. Doctoral dissertation in Art History and Visual Studies. LÄS MER