Sökning: "Astrid Nyström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Astrid Nyström.

  1. 1. French as a foreign language : a comparative study on factors affecting student achievement

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

    Författare :Astrid Nyström; Stockholms universitet.; [1978]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Franska språket; studier och undervisning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER