Sökning: "Astrid Holgerson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Astrid Holgerson.

  1. 1. Fakta i målet : vittnespsykologins bidrag vid bedömning av sakfrågan i enskilda rättsfall

    Författare :Astrid Holgerson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Vittnespsykologi; Rättspsykologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER