Sökning: "Arusha"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Arusha.

 1. 1. Between crisis and opportunity. Livelihoods, diversification and inequality among the Meru of Tanzania

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Rolf Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Meru; Sociologi; Tanzania; Arusha; peasants; sociology of enterprise; family farmers; smallholders; coffee production; income diversification; de-agrarianisation; agricultural intensification; inequality; social differentiation; economic liberalization.; Sociology; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Agricultural economics; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den snabba folkökningen I Afrika söder om Sahara förändrar kontinuerligt betingelserna för bondebefolkningens försörjning. I ett av de bördigaste och samtidigt mest tättbefolkade områdena I Östafrika, Mount Meru I norra Tanzania, så har befolkningen nära tiodubblats under loppet av de senaste hundra åren. LÄS MER

 2. 2. Structure and behaviour of food trading networks : the case of collecting wholesalers in Dar-es-Salaam and Arusha, Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Dept. of Human Geography, Stockholm University

  Författare :Bakar J. Nnunduma; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Wholesaling. Tanzania; Livsmedelshandel; Tanzania; Ekonomiska förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER