Sökning: "Artros"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Artros.

 1. 1. Meniscal Tear - A Feature of Osteoarthritis

  Detta är en avhandling från Martin Englund, MD, Department of Orthopedics, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Martin Englund; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; traumatology; orthopaedics; Surgery; symptoms; risk factors; radiography; osteoarthritis; meniscectomy; Epidemiology; knee injury;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Artros (ledsvikt) är en vanligt förekommande ledsjukdom, som ofta leder till nedbrytning av ledbrosk och förändring i ledstrukturen i övrigt. Sjukdomen kan medföra symptom som smärta, svullnad och stelhet, vilket leder till nedsatt ledfunktion. LÄS MER

 2. 2. Exercise and Functional Performance in Middle-aged Patients with Knee Osteoarthritis

  Detta är en avhandling från The Department of Rheumatology and the Department of Orthopaedics, Lund University, Lund, Sweden

  Författare :Carina Thorstensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Knee osteoarthritis; Exercise; Functional performance; reumatologi; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; muscle system; Skeleton; Physical medicine; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Artros i knäleden är en av de tio vanligaste orsakerna till smärta och funktionshinder hos vuxna. Ett av problemen med artros är att det är svårt att diagnosticera vid ett tidigt stadium. Det kan synas som förändringar på röntgen, men ofta inte förrän flera år efter att det utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Prevalence and Inheritance of Hip Osteoarthritis in Iceland

  Detta är en avhandling från Thorvaldur Ingvarsson FSA Central Hospital, 600 Akureyri Iceland

  Författare :Thorvaldur Ingvarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; gene; inheritance; age standardiation; prevalence; THR; Hip; OA; traumatologi; Kirurgi; ortopedi; traumatology; orthopaedics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att: (I) undersöka förekomsten av höftartros på Island i jämförelse med södra Skandinavien, (II) utreda frekvensen av operation med total höftledsplastik (THP) för artros på Island, (III) jämföra två olika metoder för bedömning av höftartros med röntgenbilder, (IV) i en populationsbaserad studie påvisa förekomsten av ärftlighet för höftartros på Island, (V) genomföra en undersökning av genomet hos en stor Isländsk familj med höftartros för att identifiera områden på kromosomer som har samband med ärftlig höftartros som leder till THP. Vid granskning av en stor andel av de röntgenundersökningar av tjocktarmen som utfördes på Island under 1990-1996 kunde höftlederna bedömas med avseende på artros. LÄS MER

 4. 4. Exercise in Youth and Long-Term Effects on Bone and Joints

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Tveit; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arthroplasty; BMD; bone mass; bone geometry; bone size; exercise; former athletes; fracture; fragility fracture; knee injury; osteoarthritis; osteoporosis; hip injury; runners; soccer; total joint replacement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Osteoporos (benskörhet) är ett tillstånd som definieras av låg benmassa och ett tillstånd som ökar med stigande ålder. Sjukdomen i sig är symptomfri men ökar risken för frakturer. LÄS MER

 5. 5. Three-dimensional T1 quantification techniques for assessment of cartilage quality using dGEMRIC

  Detta är en avhandling från Medical Radiation Physics, Lund University

  Författare :Carl Siversson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; B1; T1; MRI; 3D; correction; dGEMRIC; cartilage; Look-Locker; Variable Flip Angle;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Artros är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och en av de främsta orsakerna till funktionshinder för människor världen över. Artros angriper ofta knä- och höftlederna och bryter ner det brosk som finns där. LÄS MER