Sökning: "Artificial intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Artificial intelligens.

 1. 1. Artificial market actors : explorations of automated business interactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Richard Gatarski; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Artificial intelligence; Electronic commerce; Marknadsföring; Artificiell intelligens; Elektronisk handel; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Digital machines (computer hardware and software) have been used to support business activities for over 50 years. During the past 10 years, these machines have changed profoundly in terms of numbers, types of application, and features. LÄS MER

 2. 2. Natural Vision for Artificial Systems, Active Vision and Thought

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Lars Kopp; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; visual alphabet; representations; robotics; language; artificial vision; cognition; Artificial intelligens; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : The visual system in animals and humans consists of a number of information processing units that are here called visual routines. These routines are specialized in handling different cognitive tasks, for example, object recognition, motion, stereo, color, texture, and optic flow. LÄS MER

 3. 3. Autonomous Agents and the Concept of Concepts

  Detta är en avhandling från Department of Computer Science, Lund University

  Författare :Paul Davidsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligens; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Adaptive Behavior; Anticipation; Cognitive Modeling; Concept Representation; Concept Learning; Artificial Intelligence; Autonomous Agents; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En autonom agent kan definieras som ett system som med syfte att utföra uppgifter kan interagera med sin omgivning genom sina egna sensorer och effektorer. En ny arkitektur för autonoma agenter inspirerad av teorin för antecipatoriska system föreslås. LÄS MER

 4. 4. Neural Network Ensembles and Combinatorial Optimization with Applications in Medicine

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Henrik Haraldsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; machine learning; artificial neural networks; ensemble methods; feature extraction; ECG; combinatorial optimization; mean field annealing; Computer science; numerical analysis; systems; Datalogi; control; system; kontroll; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Fysicumarkivet A:2003:Haraldsson;

  Sammanfattning : Artificial neural network (ANN) and combinatorial optimization algorithms are developed, and applied to the medical domain. A novel method for training an ensemble of ANN is presented, based on random weight updates alternated with replication of networks with low error. LÄS MER

 5. 5. På AI-teknikens axlar : : Om kunskapssociologin och stark artificiell intelligens

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Kåhre; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Filosofi; Practical Philosophy; Gregory Bateson; James Wertsch.; Yrjö Engeström; Katherine N. Hayles; Lucy Suchman; Hubert Dreyfus; John Searle; David Bloor; Lev Vygotsky; Niklas Luhmann; Chinese room; Turing test; socionics; darwinism; emergence; relativism; posthumanism; environmentalism; situationism; social communication; second order cybernetics; systems theory; sociology of knowledge; connectionism; Strong artificial intelligence; distributed artificial intelligence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar Sociologins position i debatten kring artificiell intelligens, d.v.s sådan AI som kan skapa kunskap på egen hand. Det påpekas att sociologin behöver göra en åtskillnad mellan två sätt att skapa AI system: Symbolisk AI (eller Klassisk AI) och Distribuerad AI – DAI. LÄS MER