Sökning: "Artificial grammar learning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Artificial grammar learning.

 1. 1. Knowledge Representation, Heuristics, and Awareness in Artificial Grammar Learning

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Tobias Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abstraction; awareness.; non-analytic processing; Artificial grammar learning; fluency; implicit learning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människor (och andra arter) har en grundläggande förmåga att anpassa sig till och lära sig hur omgivningen är strukturerad. Ofta lär vi oss struktur indirekt, utan att direkt och avsiktligt studera strukturen ifråga. LÄS MER

 2. 2. Implicit structured sequence learning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Författare :Vasiliki Folia; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : A simple question: Do you know how you manage to speak your native language without making grammatical errors despite the fact that you probably do not know how to describe the grammatical rules you use? Sometimes such simple questions do not have simple answers. The amazing capacity to effectively communicate complex information and thoughts through the medium of language is the result of the way language, and more specifically, linguistic rules are learned: in an implicit manner. LÄS MER

 3. 3. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisbeth Ohlsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. LÄS MER

 4. 4. Acquisition and manipulation of mental structures : Investigations on artificial grammar learning and implicit sequence processing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

  Författare :Christian Forkstam; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis introduces repetitive artificial grammar learning as a paradigm in the investigation of sequential implicit learning, in particular as a model for language acquisition and processing. Implicit learning of sequential structure captures an essential cognitive processing capacity of interest from a larger cognitive neuroscience perspective. LÄS MER

 5. 5. Language as structured sequences: a causal role of Broca's region in sequence processing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Författare :Julia Uddén; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : In this thesis I approach language as a neurobiological system. I defend a sequence processing perspective on language and on the function of Broca's region in the left inferior frontal gyrus (LIFG). This perspective provides a way to express common structural aspects of language, music and action, which all engage the LIFG. LÄS MER