Sökning: "Art therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden Art therapy.

 1. 1. Mellan konst och terapi : Om teater för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Jens Ineland; Stefan Sjöström; Magnus Tideman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disabilities; theatre; organisational fields; institutional logics; art therapy; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In this dissertation, a qualitative research project has been conducted focusing on two theatres for persons with intellectual disabilities. The aim of the dissertation was to analyze the ideological tension between artistic practises and the institutional setting in which they are arranged. LÄS MER

 2. 2. Att forma tillvaron : Konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark

  Författare :Oscar Svanelid; Dan Karlholm; Linda Fagerström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Constructivism; Biopolitics; Labour; Brazilian Art; Artistic Translations; Anthropophagy; Multiple Modernisms; Pedagogical turn; Art and Community; Art and Therapy; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; konstruktivism; biopolitik; arbete; brasiliansk konst; konstnärlig översättning; antropofagi; modernism; pedagogisk vändning; konst och gemenskap; konst och terapi; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation examines artistic translations of constructivism by the Brazilian artists Geraldo de Barros (1923-1998), Lygia Pape (1927-2004) and Lygia Clark (1920-1988) using the theoretical perspectives of anthropophagy and biopolitics. Previous research has addressed artworks of Brazilian constructivism, a movement which over the last few decades has been canonised as part of a multiple, global modernism. LÄS MER

 3. 3. Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa

  Författare :Gärd Holmqvist; Åsa Roxberg; Ingrid Larsson; Cristina Lundqvist Persson; Töres Theorell; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Art Therapy; Expressive Therapies Continuum ETC ; Inner Change; Vitality Affects; Basic Affects; Intersubjectivity; Qualitative Research; Bildterapi Art Therapy ; Expressive Therapies Continuum ETC ; inre förändring; vitalitetsaffekter; grundaffekter; intersubjektivitet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig förändring. LÄS MER

 4. 4. Painting from Within : Developing and Evaluating a Manual-based Art therapy for Patients with Depression

  Författare :Christina Blomdahl; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; Mental Health; Major Depression; Programme Development; Art Therapy;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim was to develop and evaluate a manual-based art-therapy programme for patients with depression, and hence, to clarify treatment effects and to describe participants’ experiences of the treatment. The specific aims were: (I) To explore and describe how art therapy works in relation to therapeutic factors, clinical application, and circumstances in the experimental situation, for patients with depression; (II) To explore what experts in the field of art therapy consider to be the main aspects of treatment for patients with depression in clinical practice; (III) To investigate the effects of manual-based Phenomenological Art Therapy in addition to treatment as usual (PATd/TAU) compared with only treatment as usual (TAU) for patients diagnosed with moderate to severe depression; and (IV) To describe and explore the significance of manual-based Phenomenological Art Therapy as experienced by patients diagnosed with moderate to severe depression. LÄS MER

 5. 5. Creative activities as intervention in mental health. Exploring the concept and the occupational value of creative activities as intervention

  Författare :Bodil Winther Hansen; Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Art; concept formation; crafts; creativity; mixed methods; occupational therapy; occupational value; recovery; therapeutics; psychiatry;

  Sammanfattning : This thesis focuses on describing the concept of creative activities as intervention (CaI) and the occupational values experienced in doing CaI. Creative activities are frequently used as interventions in occupational therapy and are associated with subjective health and wellbeing. LÄS MER