Sökning: "Art teaching practices"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Art teaching practices.

 1. 1. Konstnärliga undervisningspraktiker Genealogier, diskurser och makt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Isak Benyamine; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teaching practices; art education; interaction; genealogy; power knowledge; discourse; governmentality; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is about art teaching practices at upper secondary schools with a focus on theatre and at university arts programmes with a focus on film. More specifically, it addresses the factors that have contributed to current teaching practices in art education today and how students and teachers in interaction with each other shape, become part of and identify with the norms and values that emerge through these practices. LÄS MER

 2. 2. Digitala speglar föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Detta är en avhandling från Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Eva Skåreus; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation ; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 3. 3. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Karin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetorical practice.; cultural-historical activity theory; higher music education; Western art music; discursive practices; Organ improvisation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ABSTRAKT Titel: Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice [Orgelimprovisation - verksamhet, handling och retorisk praktik]. Författare: Karin Johansson Språk: Engelska Sökord: Orgelimprovisation, kulturhistorisk verksamhetsteori, högre musikutbildning, västerländsk konstmusik, diskursiv praktik, retorisk praktik. LÄS MER

 4. 4. Bildprojekt i förskola och skola : Estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Marie Bendroth Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art education; preschool; primary school; discourse; participation; artistic tools; aesthetics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis explores art education at the preschool and primary school levels. My primary concern has been to analyze art practices in different pedagogical settings; the major questions are: - How are art activities performed; what kind of mental tools do teachers offer and what kind of guidance do they provide? - How do teachers talk about art and art making in their art activities? - Is there a "poetic" or aesthetic dimension in preschool and primary school art activities? The analyses are based on micro-analyses of videotapes of all art activities at five preschools, five primary schools (second grade) and five. LÄS MER

 5. 5. Drama som pedagogisk möjlighet En intervjustudie med lärare i grundskolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Fredriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The aim of this study is to develop insights about what meaning teachers ascribe to their work with drama in education. Based on a socio-cultural perspective drama is seen as a tool for learning. LÄS MER