Sökning: "Arne Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Arne Svensk.

 1. 1. Design av kognitiv assistans

  Författare :Arne Svensk; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kognitiva funktionshinder utvecklingsstörning och hjärnskador ; Kognitiv assistans; Vardagsteknik; Etnologi;

  Sammanfattning : De senaste tjugo åren har många personer med utvecklingsstörning valt att flytta till egna lägenheter med olika former av assistans. För de flesta har det inneburit ett ökat personligt ansvar för olika uppgifter i hemmet. Några har klarat detta utan probl.. LÄS MER

 2. 2. Design for cognitive assistance

  Författare :Arne Svensk; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vardagsteknik; Kognitiva funktionshinder utvecklingsstörning och hjärnskador ; Kognitiv assistans; Etnologi;

  Sammanfattning : In Sweden over the last twenty years, many people with developmental disabilities have chosen to move into their own apartments with different types of assistance. For most of them it has resulted in increased personal responsibility for household chores... LÄS MER

 3. 3. Tierra nueva : svensk grupputvandring till Latinamerika : integration och församlingsbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Institutet för Missionsforskning

  Författare :Sven Arne Flodell; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Drömmars värde : Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939

  Detta är en avhandling från Idrottsforskning (tills m KI och LHS)

  Författare :Orsi Husz; Arne Jarrick; Anders Berge; Peder Aléx; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; consumption; consumer culture; consumer dreams; department store; shopping; consumer credit; shoplifting; lottery; gambling; state lottery; premium bonds; rationality; irrationality; hedonism; asceticism; money; morality; values; modernity; gender; class; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : The dissertation explores ideas about consumption in general and about consumer dreams in particular in early twentieth century Sweden. This is done in an analysis of two specific consumer environments –- the department store and the lottery. LÄS MER

 5. 5. Skötsam kvinnosyn : hem- och familjereportage i svensk TV åren 1956-1969

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Journalism, Media and Communication, Stockholm University

  Författare :Madeleine Kleberg; Stig-Arne Nohrstedt; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discourse analysis; family; gender theory; history; ideologies; narrative structures; reportage; representation; television; 50s; 60s; Sweden; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Television established itself in Swedish households at about the same time as Swedish women began to abandon the role of housewife in favour of work outside the home. Regular television transmissions started in1956; until late 1969, Sweden had only one channel. This is also the period of most rapid economic growth in modern Swedish history. LÄS MER