Sökning: "Arne Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Arne Svensk.

 1. 1. Design av kognitiv assistans

  Författare :Arne Svensk; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kognitiva funktionshinder utvecklingsstörning och hjärnskador ; Kognitiv assistans; Vardagsteknik; Etnologi;

  Sammanfattning : De senaste tjugo åren har många personer med utvecklingsstörning valt att flytta till egna lägenheter med olika former av assistans. För de flesta har det inneburit ett ökat personligt ansvar för olika uppgifter i hemmet. Några har klarat detta utan probl.. LÄS MER

 2. 2. Design for cognitive assistance

  Författare :Arne Svensk; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vardagsteknik; Kognitiva funktionshinder utvecklingsstörning och hjärnskador ; Kognitiv assistans; Etnologi;

  Sammanfattning : In Sweden over the last twenty years, many people with developmental disabilities have chosen to move into their own apartments with different types of assistance. For most of them it has resulted in increased personal responsibility for household chores... LÄS MER

 3. 3. Tierra nueva : svensk grupputvandring till Latinamerika : integration och församlingsbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Institutet för Missionsforskning

  Författare :Sven Arne Flodell; Uppsala universitet.; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Occurrence of gibberellin-like substances in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and their possible relation to growth and flowering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Arne Dunberg; [1974]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Silvergran; Fysiologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från Orfeus till Eurydike : en rörelse i samtida svensk lyrik

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Lena Malmberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Bruno K. Öijer.; Jesper Svenbro; Birgitta Lillpers; Ann Jäderlund; Arne Johnsson; Katarina Frostenson; epiphany; poetry of mourning; contemporary Swedish poetry; elegy; Eurydice; Orpheus; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The Orphic myth takes an important position through the history of poetry. Due to the cultural climate the myth has been assumed either to raise the position of the poet or to discuss the limitations of performed poetry. LÄS MER