Sökning: "Arne Karlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arne Karlsson.

  1. 1. Järnbruken och ståndssamhället : institutionell och attitydmässig konflikt under Sveriges tidiga industrialisering 1700-1770

    Detta är en avhandling från Stockholm : Jernkontoret

    Författare :Per-Arne Karlsson; Stockholms universitet.; [1990]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iron industry; History; Sweden; Järnbrukshistoria; Sverige; 1700-1770; Industrialismen; Ståndsväsen; Bergsbruk;

    Sammanfattning : .... LÄS MER