Sökning: "Arne Florin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arne Florin.

  1. 1. Hur leva sitt liv? Om livshållning och retorik i Claes Hylingers författarskap

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

    Författare :Arne Florin; Göran Rossholm; Ingemar Haag; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; genre; intertextuality; autobiography; short prose; attitude towards life; motifs of Bildung; diary; fiction; litteraturvetenskap; Literature;

    Sammanfattning : The writings of Claes Hylinger are in many ways light and marked by a sense of well-being (the casual tone, the humour, the warmth). But the texts also have a streak of melancholy and a critical edge. LÄS MER