Sökning: "Arkeologi bronsålder"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Arkeologi bronsålder.

 1. 1. Med graven som granne : Om bronsålderns kulthus

  Författare :Helena Victor; Christopher Prescott; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Bronze Age; ritual houses; religion; ancestors; Håga; Arkeologi; Bronsålder; kulthus; religion; förfäder; anfäder; Håga; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The archaeological material used in this thesis consists of ritual Bronze Age houses, different from ordinary dwelling houses in construction and context. My investigation is mainly focused on South Scandinavian Bronze Age material with strong emphasis of the c. LÄS MER

 2. 2. I bronsålderns gränsland : Uppland och frågan om östliga kontakter

  Författare :Karin Ojala; Anders Kaliff; Susanne Thedéen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Late Bronze Age; Early Iron Age; archaeology; archaeological cultures; contacts; interaction; networks; borders; nationalism; politics; bronze axes; Mälar celts; Akozinsko-Melarskie celts; Ananino celts; Ananino culture; ceramics; inhumation graves; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sweden; northern Sweden; Baltic Sea; Russia; Soviet Union; Yngre bronsålder; tidig järnålder; arkeologi; arkeologiska kulturer; kontakter; interaktion; nätverk; gränser; nationalism; politik; bronsyxor; mälardalsyxor; akozinsko-melarskie yxor; ananinoyxor; ananinokultur; keramik; inhumationsgravar; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sverige; norra Sverige; Östersjön; Ryssland; Sovjetunionen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : In archaeological research, the province of Uppland has often been viewed as the northern ‘periphery’ of the Nordic Bronze Age region. At the same time, many researchers have also emphasized the distinctive and ‘independent’ regional character of Uppland and northern Mälardalen. LÄS MER

 3. 3. Djurhållning och betesdrift : Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder

  Författare :Maria Petersson; Bo Gräslund; Christopher Prescott; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Organised grazing; animal husbandry; byre; pastoral landscape; shepherds; livestock; stone fence systems; hearths; four-sided stone-settings; source value; animal bones; Iron Age; Arkeologi; Djurhållning; Boskapsskötsel; Sverige; Östergötland; Bronsåldern; Järnåldern;

  Sammanfattning : This thesis focuses on animal husbandry and organised grazing in western Östergötland during the Late Bronze Age and Early Iron Age. The primary aim is to investigate how animal husbandry was organised from a practical perspective. LÄS MER

 4. 4. Grav och kultplats : Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland : [eschatological conceptions during the Late Bronze Age and Early Iron Age in Östergötland]

  Författare :Anders Kaliff; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; burial rituals; grave; cremation; eschatological conceptions; structural resemblance; history of religion; Late Bronze Age; Pre-Roman Iron Age; Ringby; Östergötland; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis focuses on archaeological evidence of eschatological conceptions, during theLate Bronze Age and the Pre-Roman Iron Age in southern Scandinavia. There is a greatdeal to suggest the prehistoric find sites we usually call cemeteries also had an importantfunction as cultic sites. LÄS MER

 5. 5. Bortom avbilden : Sydskandinaviska hällbilders materialitet

  Författare :Magnus Ljunge; Mats Burström; Anders Andrén; Ingrid Fuglestvedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; materiality; South Scandinavian Bronze Age; phenomenology; art theory; Hällbilder; hällristningar; materialitetsteori; bronsålder; fenomenologi; bildteori; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Avhandlingen kretsar kring frågan om hur ett förhistoriskt bildskapande var av betydelse. Studien är riktad mot den materiella bilden och syftet är att diskutera betydelser av hällbilders materialitet och hur relationen mellan människor, hällbilder och platser var meningsfull. LÄS MER