Sökning: "Arita Eriksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arita Eriksson.

  1. 1. Europeanization and Governance in Defence Policy : The Example of Sweden

    Författare :Arita Eriksson; Jan Hallenberg; Ulrika Mörth; Hanna Ojanen; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; europeanisation; governance; defence policy; Sweden; European Union; EU; ESDP; policy process; policy analysis; Political science; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis explores the Swedish Europeanization process with respect to defence policy with the help of analytical tools from policy analysis. The time period studied is 1999–2004. LÄS MER