Sökning: "Arena"

Visar resultat 1 - 5 av 516 avhandlingar innehållade ordet Arena.

 1. 1. Möjligheternas arena? : Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena

  Författare :Cecilia Löfberg; Sonja Olin Lauritzen; Lars Jalnert; Karin Zetterqvist Nelson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Gender; Generation; Internet; Social interaction; Young people; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Computer mediated communication (CMC) has created new arenas for social interaction in contemporary society, also for children and young people. This raises questions about how these arenas are used by children and young people. LÄS MER

 2. 2. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Författare :Robert Hamrén; Kirsti Niskanen; Mark Graham; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 3. 3. Engineering Magnetic Droplets in Nanocontact Spin-Torque Nano-Oscillators

  Författare :Sheng Jiang; Johan Åkerman; Dario Arena; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Magnetic Droplet; Magnetic Tunnel Junction; Perpendicular Magnetic Anisotropy; Spin-torque Nano-Oscillators; Spin-Valve.; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Spin-torque nano-oscillators (STNOs) are nanoscale spintronic devices capable of generating highly tunable broadband microwave signals. In this thesis, I study nanocontact (NC)-based STNOs using strong perpendicular magnetic anisotropy(PMA) free layers, where a novel magnetic soliton—a magnetic droplet—exists. LÄS MER

 4. 4. Linear, Non-Linear, and Synchronizing Spin Wave Modes in Spin Hall Nano-Oscillators

  Författare :Hamid Mazraati; Johan Åkerman; Dario Arena; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spin Hall effect; spin Hall nano-oscillators; threshold current; microwave; spin wave; synchronization; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Spin Hall nano-oscillators (SHNOs) are nanoscale spintronic devices that generate microwave signals with highly tunable frequency. This thesis focuses on improving the signal quality of nanoconstriction-based SHNOs and also on developing a better understanding of their magnetization dynamics. LÄS MER

 5. 5. Shaping Risk Management in Banks

  Författare :Vikash Kumar Sinha; Mats Engwall; Håkan Kullvén; Torkel Strömsten; Marika Arena; Andrea Mennicken; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internal audit; risk management; risk culture; Basel models; operational risk; liquidity risk; internrevision; riskhantering; riskkultur; Baselmodellerna; operativ risk; likviditetsrisk; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Management; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The recent financial crisis of 2007-08 was a watershed moment in the history of banking. The unprecedented event led to severe scrutiny by standard setters and regulators on how the business of banking is run. As a result of this strict scrutiny, a wide variety of reforms aimed at the second line of defense (risk management) ensued globally. LÄS MER