Sökning: "Arbetsmotivation"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Arbetsmotivation.

 1. 1. Client work, job satisfaction and work environment aspects in human service organizations

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Sandra Jönsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; arbetstillfredsställelse; arbetsmiljö; socialt arbete; Psychology; arbetsmotivation; klientarbete; human serviceorganisationer; social work; job satisfaction; work environment; work motivation; human service organizations; client work;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras tre studier som fokuserar på human serviceorganisationer, klientarbete, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det övergripande syftet med denna avhandling var att med särskilt fokus på grad av direkt klientarbete och tillfredsställelse i arbetet undersöka arbetssituationen i olika typer av human serviceorganisationer. LÄS MER

 2. 2. Unemployment, Employment Commitment and Well-being The Psychosocial Meaning of (Un)employment among Women and Men

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå univ

  Författare :Mikael Nordenmark; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Business and economics Economics; Ekonomi Nationalekonomi; Sociology; Sociologi; Caring sciences; Vårdvetenskap; Unemployment; Employment; Psychosocial; Employment Commitment; Well-being; Women; Men; Family; Arbetslöshet-- psykologiska aspekter; Arbetsmotivation;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to study the psychosocial meaning of (un)employment among women and men. This is mainly done by analysing employment commitment, or non-financial employment motivation, and mental well-being among a random sample of 3 500 Swedes that were interviewed in the beginning of 1996, when all were unemployed, and then again in the end of 1997, when the labour market situation varied. LÄS MER

 3. 3. Unga arbetslösas ansikten : Identitet och subjektivitet i det svenska och danska samhället

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Verica Stojanovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Sociology; interviews diaries; typology; second generation of immigrant youth; polarization; subjectivation; late-modernity subjectivity; modernity identity; youth; unemployment; sociology of enterprise; Social problems and welfare; national insurance; Sociologi; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular AbstractStudier om undomars arbetsmotivation och inställning till arbete fokuserar ofta på skolundomar, vilket kan ge idealiserade bilder eftersom dessa ungdomar ännu inte försökt ta sig in på arbetsmarknaden. Verica Stojanovics avhandling fokuserar emellertid på ”äldre” (20-29 åriga) svenska och danska ungdomar som varit arbetslösa i några månader eller mer och hunnit känna av hur det är att vara arbetslös. LÄS MER

 4. 4. Essays on Sickness Insurance, Absence Certification and Social Norms

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Margareta Dackehag; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; occupational physician; general practitioner; physician behaviour; working ability; sickness absence certification; sickness absence; sickness insurance; social insurance; incentives; social norms; Social policy; welfare; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av ett inledande kapitel och tre essäer, som studerar sjukpenningförsäkringen, sociala normer och sjukskrivning. Den första essän, Group-Specific Social Norms and Economic Incentives in a General Welfare System, behandlar interaktionen mellan ekonomiska och sociala drivkrafter i ett generellt bidragssystem. LÄS MER

 5. 5. Städares arbete och hälsa Utmaningar och möjligheter i städbranschen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Therese Öhrling; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar hur städares arbetsmiljö och hälsa kan förbättras om en bred arbetsmiljösatsning, som både innefattar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, genomförs. Resultaten visar även att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö för städare och konkurrensfördelar för den städorganisation som uppnår god arbetsmiljö. LÄS MER