Sökning: "Arbetsmiljö - case"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Arbetsmiljö - case.

 1. 1. Det komplexa deltagandet : Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

  Författare :John Sjöström; Boel Berner; Johan M. Sanne; Kaj Frick; Jan Ch. Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work environment; occupational health and safety management; worker participation; communities of practice; workers’ collective; Arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; deltagande; praktikgemenskaper; arbetarkollektiv;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad påstrukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. LÄS MER

 2. 2. How leadership and new technology influence the work environment : experiences taken from Swedish organizations

  Författare :Åsa Wreder; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The satisfaction and health of employees have become important means for competitiveness and organizational success. Therefore, it is vital for organizations to create good work environment. Nevertheless, many are still struggling with high numbers of sickness absence caused by bad work environment. LÄS MER

 3. 3. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" : föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete: en studie i organisationskommunikation

  Författare :Maria Högvall Nordin; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors; sense making; organizational field; case study; interviews;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 4. 4. Skolledare i grundskolan : en fallstudie av biträdande rektorers möte med skolledning

  Författare :Ingvar Persson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; in-service training; training; competence development; competence; shortage of knowledge; models for working; support employees; reflections; experiences; Assistant principals; face the work; case study; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The issues of the study are: How do the assistant principals face the work as school leaders? Which demands of competence do the new school leaders face? Which needs of competence development exist for new school leaders? In the school studied the organization of the management was changed from one principal and one director of studies to one principal and six assistant principals. All of these were new as school leaders and lacking knowledge as well as experiences in working in school management. LÄS MER

 5. 5. Förändringsstrategier i grundskolan : ett ledarperspektiv

  Författare :Kerstin Nilsson; Svante Leijon; Rolf Solli; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change strategies; change processes in school; local development work in school; leadership; the good leadership; principals as change masters; environment in school; changeprojects in school; staff participation; school in change; school organization; förändringsstrategier; förändringsprocesser i skolan; lokalt utvecklingsarbete i skolan; ledarskap; skolledare; det goda ledarskapet; rektorer som förändringsledare; arbetsmiljö i skolan; utvecklingsprojekt i skolan; medarbetares delaktighet; skolan i förändring; skolorganisation; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning :   Change Strategies in Primary School  -  a leader perspective This thesis focuses on change strategies in the Swedish primary school. The schoolleaders have a new situation and role as change agents since the school was brought under local go­vern­ment control with among others the reguirement to be responsible for the local process of development in school. LÄS MER