Sökning: "Arbetslöshet-- Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden Arbetslöshet-- Sverige.

 1. 1. Yesterday once more? Unemployment and health inequalities across the life course in northern Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Brydsten; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; unemployment; life course; long-term health consequences; health inequity; national unemployment rates; neighbourhood unemployment rates; northern Sweden; arbetslöshet; livslopp; långsiktiga hälsokonsekvenser; ojämlikhet i hälsa; nationella arbetslöshet; arbetslöshet i bostadsområdet; norra Sverige; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi; socialmedicin; Social Medicine;

  Sammanfattning : AbstractBackground. It is relatively well established in previous research that unemployment has direct health consequences in terms of mental and physical ill health. Recently, knowledge has emerged indicating that unemployment can lead to economic consequences that remain long after re-establishment in the labour market. LÄS MER

 2. 2. Notifications and job losses on the Swedish labour market

  Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Författare :Ann-Christin Jans; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetslöshet; Sverige; 1990-talet; uppsägning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The resurgence of mass unemployment : studies on social consequences of joblessness in Sweden in the 1990s

  Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Författare :Susanne Alm; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; social aspects; Sweden; Arbetslöshet; Sverige; 1990-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Escaping unemployment : studies in the individual consequences of unemployment and labor market policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

  Författare :Tomas Korpi; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetslöshet; Arbetsmarknadspolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Training at the job and training for a new job : two Swedish studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Styockholm University

  Författare :Håkan Regnér; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesutbildning; Arbetslöshet; Arbetsmarknadsutbildning; Löner; Löneskillnader; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER