Sökning: "Arbetarrörelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet Arbetarrörelsen.

 1. 1. Litteraturkritiker i arbetarrörelsen : en studie i Erik Hedéns dagskritik 1909-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Margaretha Fahlgren; [1981]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kulturen och arbetarrörelsen : Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson bokförlag

  Författare :Per Sundgren; Staffan Källström; Per-Olof Mattsson; Svante Beckman; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; labour movement; popular education; class-struggle education; Social Democracy; Communism; left socialism; popular culture; bourgeois culture; educational idealism; Såningsmannen; Oscar Olsson; Ture Nerman; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis comprises studies on a theme. The theme is cultural political ambitions in the Swedish labour movement from August Palm to Tage Erlander, from the first tentative steps of popular education at the end of the 19th century to the first cultural political programmes fifty years later. LÄS MER

 3. 3. Kulturen och arbetarrörelsen : Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Per Sundgren; Staffan Källström; Per-Olof Mattsson; Svante Beckman; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; labour movement; popular education; class-struggle education; Social Democracy; Communism; left socialism; popular culture; bourgeois culture; educational idealism; Såningsmannen; Oscar Olsson; Ture Nerman; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis comprises studies on a theme. The theme is cultural political ambitions in the Swedish labour movement from August Palm to Tage Erlander, from the first tentative steps of popular education at the end of the 19th century to the first cultural political programmes fifty years later. LÄS MER

 4. 4. Ljus och frihet till näringsfång : om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Komm. för Stockholmsforskning

  Författare :Åke Abrahamsson; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala förhållanden; Arbetarrörelsen; Presshistoria; Dagstidningar; Sverige; Stockholm; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rolf Pålbrant; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER