Sökning: "Aramean"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Aramean.

 1. 1. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER

 2. 2. Meaning-Making Variations in Acculturation and Ritualization : A multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Önver Cetrez; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Psychology of religion; Acculturation; meaning-making; ritualization; religiosity; identity; identification; mixed-model study; Suroyo; Assyrian; Aramean; Religionspsykologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on how acculturation affects meaning-making among three generations of Suroye in the city of Södertälje, Sweden. Special focus is on youth. An inter-disciplinary and a mixed-model approach is used, with the purpose to contribute to research knowledge on meta, theoretical, methodological, and empirical levels. LÄS MER

 3. 3. Aram as the enemy friend : The ideological role of Aram in the composition of Genesis - 2 Kings

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Carl-Johan Axskjöld; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Aram; Aram-Damascus; Aram-Zobah; Balaam; Ben-hadad; composition; Cushan-rishathaim; Davidic Empire; deuteronomistic history; Deuteronomy; double redaction hypothesis; Genesis; Hadadezer; Hazael; ideology; ideological; instrument; Judges; 1 and 2 Kings; kinship; Laban; Naaman; Numbers; redaction criticism; Rezin; Rezon; 1 and 2 Samuel; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The present study deals with the ideological role of Aram according to their representation in Genesis-2 Kings. This investigation shows that the functions and picture of Aram are more often positive than not. Genesis establishes the kinship between Aram and Israel, the patriarchs being obviously Arameans. LÄS MER

 4. 4. A Passing Power : An Examination of the Sources for the History of Aram-Damascus in the Second Half of the Ninth Century B.C

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Sigurdur Hafthorsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Biblical studies; 1 Kings; 2 Kings; Adad-idri; Adad-nirari III; Ahab; Aram; Aramaic; Aram-Damascus; Arslan-Tash; Ashtaroth; Assyriology; Bar-Hadad; Ben-Hadad; Bethsaida; Bible; biblical archaeology; bit-hilani; Black Obelisk; empire; Damascus; Hazael; Hazor; hegemony; Iron Age II; Melqart; Old Testament; Ramoth Gilead; Shalmaneser III; Tel Dan; Zakkur; Bibelvetenskap exegetik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : Much has been written about the kingdom of Aram-Damascus, and if one considers the scarcity of the source material, one could almost say: too much! One of the results of this study is that our historical sources do not support such an extensive history of this kingdom as some scholars have written.The study is a thorough examination of both textual and archaeological sources for the history of the kingdom of Aram-Damascus. LÄS MER