Sökning: "Applied Mathematics and Statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade orden Applied Mathematics and Statistics.

 1. 1. Generalized Vandermonde matrices and determinants in electromagnetic compatibility

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Karl Lundengård; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics Applied Mathematics; matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Matrices whose rows (or columns) consists of monomials of sequential powers are called Vandermonde matrices and can be used to describe several useful concepts and have properties that can be helpful for solving many kinds of problems. In this thesis we will discuss this matrix and some of its properties as well as a generalization of it and how it can be applied to curve fitting discharge current for the purpose of ensuring electromagnetic compatibility. LÄS MER

 2. 2. Characterisation and Some Statistical Aspects of Univariate and Multivariate Generalised Pareto Distributions

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Nader Tajvidi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; generalised Pareto distribution; multivariate extreme value theory; multivariate Pareto distribution; small sample properties; Bartlett s correction; maximum likelihood; statistical computations; simulation AMS 1991 subject classification: 62F11; 62E20; 60F17; 65U05;

  Sammanfattning : Extreme value theory is about the distributions of very large or very small values in a time series or stochastic process. This has numerous applications connected with environmental science, civil engineering, materials science and insurance. A rather recent approach for modelling extreme events is the so called peak over threshold (POT) method. LÄS MER

 3. 3. Two-Barrier Problems in Applied Probability: Algorithms and Analysis

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Mats Pihlsgård; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; Matematik; Mathematics; Naturvetenskap; Natural science; Reflection; Stochastic processes; Applied probability; Queueing; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem upsatser (A-E): I uppsats A undersöks tidsberoende egenskaper hos kölängdsprocessen hos ett kösystem med flera betjänter under mycket allmänna Markovska ankomstprocesser. I uppsats B undersöks en endimensionell slumpvandring som reflekteras i två barriärer. LÄS MER

 4. 4. Nelson-type Limits for α-Stable Lévy Processes

  Detta är en avhandling från Linnéuniversitet

  Författare :Haidar Al-Talibi; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ornstein-Uhlenbeck position process; α-stable Lévy noise; scaling limits; time change; stochastic Newton equations; MATHEMATICS Applied mathematics Mathematical statistics; MATEMATIK Tillämpad matematik Matematisk statistik; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Brownian motion has met growing interest in mathematics, physics and particularly in finance since it was introduced in the beginning of the twentieth century. Stochastic processes generalizing Brownian motion have influenced many research fields theoretically and practically. LÄS MER

 5. 5. Statistical Analysis of Crests and Maxima in Gaussian Seas

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Jesper Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; programmering; aktuariematematik; fysisk oceanografi; meteorologi; Statistik; operationsanalys; actuarial mathematics; programming; Statistics; operations research; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För en god matematisk beskrivning av oregelbundenheten hos verkliga havsvågor måste ett statistiskt synsätt tillämpas. Med tanke på t.ex. design av konstruktionselement i marin teknik är framför allt kännedom om våghöjdens variation, eller med statistisk terminologi, dess fördelning, högst väsentlig. LÄS MER