Sökning: "Appar och agency : Barns interaktion med pekplattor i förskolan:"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Appar och agency : Barns interaktion med pekplattor i förskolan:.

  1. 1. Appar och agency Barns interaktion med pekplattor i förskolan

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Petra Petersen; Ann-Carita Evaldsson; Susanne Kjällander; Marie Leijon; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital tablets; preschool; children s agency; affordance; minority language; video ethnography; Design for Learning; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This study explores young children's use of digital tablets in Swedish preschool environments, with special interest in how the use of digital tablets may affect children's agency. A multimodal, design theoretical approach was used, combined with sociology of childhood, to highlight the dynamics between children's agency and the affordances provided by the digital tablets. LÄS MER