Sökning: "Apostolic Fathers"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Apostolic Fathers.

 1. 1. To Each Their Own Letter : Structure, Themes, and Rhetorical Strategies in the Letters of Ignatius of Antioch

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mikael Isacson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; New Testament exegesis; Ignatius of Antioch; text linguistics; discourse analysis; rhetoric; rhetorical criticism; rhetorical strategy; Ephesians; Magnesians; Trallians; Philadelphians; Smyrnaeans; New Testament; Apostolic Fathers; Early Christianity; Antioch; Syria; Asia Minor; monepiscopacy; monarchical episcopacy; authenticity; Nya testamentets exegetik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology New Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : The collection of letters by Ignatius of Antioch has until now mainly been treated as a coherent whole. This has been the case irrespective of analyses of the authenticity or theology of these letters, or of discussions about the identity of Ignatius’ opponents. LÄS MER

 2. 2. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception

  Detta är en avhandling från Din Bok, Västra Hamngatan 21, S-411 17 Göteborg

  Författare :Torbjörn Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Augustine; Martin Chemnitz; Luther; Melanchthon; Scripture; tradition; free will; justification; reformation; lutheran orthodoxy; church fathers; sola scriptura; sola fide; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reformationens budskap brukar karakteriseras med hjälp av några "allena": Kristus allena, tron allena, nåden allena och Skriften allena. I denna studie undersöks hur Martin Chemnitz (1522-86) behandlar dessa teman och hur han sätter dem i relation till Augustinus teologi. LÄS MER