Sökning: "ApoB100"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet ApoB100.

 1. 1. Regulatory Immune Responses and Repair Mechanisms in Atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Experimental Cardiovascular Research Unit, Lund University

  Författare :Sara Rattik; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; Cardiovascular disease; T helper 2 cells; ApoB100; Regulatory B cells; Regulatory T cells; Smooth muscle cells; IL-22.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtkärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i västvärlden och den bakomliggande orsaken är oftast ateroskleros. Ateroskleros, eller åderförkalkning, medför att blodkärlens väggar blir tjocka och förlorar sin normala rörlighet på grund av inlagring av fett och bildningen av ett s.k. aterosklerotiskt plack. LÄS MER

 2. 2. Innate immune modulation in atherosclerosis - with focus on ApoB100 derived danger associated signal 1 (ApoBDS-1)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

  Författare :Yajuan Wang; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Elevated level of LDL is the most important risk factor for atherosclerosis. ApoB100 is the only unexchangeable protein in LDL particle. Recent reports have shown that native peptides of ApoB100 trigger activation of adaptive immune responses. Whether ApoB100 can activate innate immune response is unknown. LÄS MER

 3. 3. Cellular immune responses to low density lipoprotein in atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Andreas Hermansson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is an inflammatory disease of the medium and large sized arterial vessels. Low density lipoprotein (LDL) particles carrying cholesterol are trapped within the arterial intima and elicit both innate as well as adaptive immune responses. LÄS MER

 4. 4. Atherogenic lipoproteins and their interaction with proteoglycans

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Christofer Flood; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; apolipoprotein B; atherosclerosis; LDL; proteoglycan; sPLA2; retention;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a multi-factorial disease and its pathogenesis is still unclear. However, accumulating evidence during recent years has led to the concept that subendothelial retention of atherogenic lipoproteins is the initiating event in atherogenesis. LÄS MER

 5. 5. Retention of atherogenic lipoproteins in atherogenesis

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Maria Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; apolipoprotein B; atherosclerosis; LDL; LpL; proteoglycans; retention; sPLA2;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the most common cause of death in the industrialized world. The diseaseis characterized by lipid accumulation and inflammation in the arterial wall, which may leadto obstruction of the blood flow. LÄS MER