Sökning: "Antje Jackelén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Antje Jackelén.

  1. 1. Zeit und Ewigkeit: Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie

    Detta är en avhandling från Antje Jackelén, Högseröds prästgård, S-240 33 Löberöd

    Författare :Antje Jackelén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; cosmology; narrative; church hymns; Bible; relationality; trinity; God; physics; theology and natural science; time; eschatology; eternity; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker tid (och evighet) i kyrka, naturvetenskap och teologi. Den utgör ett bidrag till dialogen mellan naturvetenskap och teologi samt till en rimlig teologisk förståelse av tid och evighet. LÄS MER