Sökning: "Anodströmtilledare"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Anodströmtilledare.

  1. 1. New Materials for the Molten Carbonate Fuel Cell

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Sara Randström; Carina Lagergren; Michel Cassir; [2008]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molten Carbonate Fuel Cell; Anode current collector; Cathode; Wet-seal; Ionic liquid; TFSI; Smältkarbonatbränslecell; Anodströmtilledare; Katod; Wet-seal; Jonvätska; TFSI; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry Electrochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi Elektrokemi;

    Sammanfattning : Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) är en högtemperaturbränslecell för stationära applikationer. Den har samma höga totalverkningsgrad som konventionella kraftvärme-anläggningar, men kan byggas i mindre moduler (från 250 kWe). LÄS MER