Sökning: "Annika Wesslén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Wesslén.

  1. 1. Teenagers and Food : The Impact of Culture and Gender on Attitudes towards Food

    Författare :Annika Wesslén; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Teenagers; focus groups; culture; gender; food habits; behaviour; attitudes; Domestic science and nutrition; Hushålls- och kostvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER