Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Screening and Assessment of Distress, Anxiety, and Depression in Cancer Patients

    Författare :Annika Thalén-Lindström; Birgitta Johansson; Bengt Glimelius; Pernilla Lagergren; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Screening and assessment; anxiety; depression; psychosocial intervention; health-related quality of life; hospital anxiety and depression scale; distress thermometer; cancer; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

    Sammanfattning : Aims and Methods The overall aim was to evaluate methods of screening and assessment of distress, anxiety, and depression in cancer patients. Further, to evaluate effects of a psychosocial intervention and to explore changes of distress, anxiety, depression, and HRQoL during six months. LÄS MER