Sökning: "Annika Nylén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Nylén.

  1. 1. Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

    Författare :Annika Nylén; Johan Falk; Staffan Selander; Marianne Molander Beyer; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; språkdidaktik; Language Education;

    Sammanfattning : The thesis aims to describe teachers’ opinions about the role grammatical com-petence plays in communicative language teaching. Since the breakthroughs of the Sixties in functional, meaningful and communicative foreign language teaching, instruction of grammatical structures has changed. LÄS MER