Sökning: "Annika Lantz-andersson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Annika Lantz-andersson.

 1. 1. Framing in educational practices: Learning activity, digital technology and the logic of situated action

  Författare :Annika Lantz-Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; framing; learning activities; digital technology; word problems; problem solving;

  Sammanfattning : An overarching ambition of this thesis is to study the in situ practices that emerge when technology becomes part of educational activities and, in addition, to examine what students’ definition of such activities will be. By analysing students’ concrete uses of digital technology in regular classroom practices, the study intends to demystify how digital technology codetermines activities in educational settings. LÄS MER

 2. 2. Technology-enhanced formative assessment in higher education : An intervention design of scaffolding student self-regulated learning

  Författare :Bernard Bahati; Uno Fors; Preben Hansen; Evode Mukama; Annika Lantz-Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology-enhanced learning; formative e-assessment; self-regulated learning; blended learning; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : As online learning is increasingly adopted in higher education institutions, many instructors are faced with the challenges of devising and implementing effective pedagogical practices that advance student learning. One of the challenges points to the design and development of assessment activities that truly inform the teaching and learning process. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet : tillgång och användning

  Författare :Therése Haglind; Berner Lindström; Anna-Lena Godhe; Annika Lantz-Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER