Sökning: "Annika Jögi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Jögi.

  1. 1. Transcriptional regulation in neuroblastoma cells under normoxic and hypoxic conditions

    Detta är en avhandling från Annika Jögi, Västerg. 40, 211 21 Malmö

    Författare :Annika Jögi; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Cytology; HIF-2; HIF-1; hypoxia; Id; HES-1; bHLH; Neuroblastoma; neuronal differentiation;

    Sammanfattning : The childhood malignancy neuroblastoma develops from early cells of the sympathetic nervous system (SNS), and the tumors often produce catecholamines. Neuroblastoma cells retain several characteristics of immature sympathetic cells including the expression of a number of transcription factors normally expressed during embryogenesis. LÄS MER