Sökning: "Annica Jacobson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annica Jacobson.

  1. 1. Regulation of hyaluronan biosynthesis Expression in vitro and importance for tumor progression

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Annica Jacobson; Uppsala universitet.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; biokemi; Biochemistry;

    Sammanfattning : Hyaluronan, a component of the extracellular matrix, is synthesized by either of three hyaluronan-synthesizing enzymes termed Has1, Has2 and Has3. The expression level of each Has gene varies between cell types of mesenchymal origin and is differentially regulated in response to external stimuli. LÄS MER