Sökning: "Annette Wiklund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annette Wiklund.

  1. 1. Some genera in the Inula-group (Asteraceae-Inuleae)

    Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

    Författare :Annette Wiklund; Stockholms universitet.; [1986]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER