Sökning: "Anne Päivärinta"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anne Päivärinta.

 1. 1. Dylan Thomas's Poetics of Embodiment

  Författare :Anne Päivärinta; Finland University of Tampere; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Conceptual Metaphor Theory; cognitive poetics; embodiment; stylistics; Modernism; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation explores the structure and functions of embodied metaphors in Dylan Thomas’s (1914–1953) works. It aims to show that embodiment defines Thomas’s writing both stylistically and thematically, and that Thomas’s body metaphors are essentially founded on the biblical myths of creation and the Fall. LÄS MER

 2. 2. The anatomy of literary figurativeness : Mapping metaphoric coherence in Dylan Thomas's poetics of embodiment

  Författare :Anne Päivärinta; Finland University of Tampere; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Tutkielma tarkastelee walesilaisen Dylan Thomasin (1914–1953) runoudessa esiintyviä ruumiillisuudelle rakentuvia kielikuvia. Tavoitteena on osoittaa, että ruumiillistaminen (embodiment) on paitsi Raamatun luomiskertomuksen ja syntiinlankeemuksen myytteihin pohjaava teema Thomasin runoissa, myös kielikuvien rakentumista määrittävä tekijä. LÄS MER