Sökning: "Anne Kasén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anne Kasén.

  1. 1. Vidrörd av livet i dödens närhet : Att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap

    Författare :Margareta Karlsson; Carola Wärnu-Furu; Anne Kasén; Högskolan Väst; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring communion; caring science; caritative theory; end-of-life; health care provider; hermeneutics; becoming as human being; Caritativ teori; hermeneutik; livets slutskede; vårdandets gemenskap; vårdvetenskap; människans vardande; Vårdvetenskap; Nursing science;

    Sammanfattning : The overall aim of the study is to create a theory model of "becoming" as a human being and health care provider in the caring communion at the end-of-life. The theoretical perspective of the study is caring science as it is developed at Åbo Academy University in Finland outlined in Eriksson's theory of caritative caring with focus on caring ethics. LÄS MER