Sökning: "Anne Friman"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anne Friman.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården: organisation och lärande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Anne Friman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; district nurse;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to deepen the knowledge of wound management in primary healthcare from district nurses' (DNs) perspective. The thesis includes one pilot study (I) and two qualitative studies (II, III). LÄS MER

 2. 2. Samverkan och lärande kring sårbehandling : erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Learning, Informatics, Management and Ethics

  Författare :Anne Friman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; collaboration;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore collaboration and knowledge development in wound management in practice and in education. One specific aim is to investigate district nurses’ (DNs’) wound management according to wound appearance, assignment of responsibilities for diagnosis and care, guidelines for wound treatment and DNs’ collaboration with other professional groups (I). LÄS MER