Sökning: "Anna-malin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Anna-malin Karlsson.

 1. 1. Skriftbruk i förändring : en semiotisk studie av den personliga hemsidan

  Författare :Anna-Malin Karlsson; Britt-Louise Gunnarsson; Kjell Lars Berge; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In this thesis, the phenomenon of personal homepages on the Internet is explored. While the general purpose of the study is to provide a description of the personal homepage and its use, the more specific aim is to characterise it as a product of literacy. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars dagliga interaktion : En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

  Författare :Theres Bellander; Britt-Louise Gunnarsson; Anna-Malin Karlsson; Per Ledin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; young people; interaction; text messaging; Internet chat; talk; home; school; leisure; linguistic resources; activity analysis; sociolinguistics; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis explores young people's interaction with different individuals through a variety of media. Three girls and three boys aged 16–18, from an urban school, a rural school and a suburban school, were each observed for a week, at school, at home and during leisure activities. LÄS MER

 3. 3. Runor som resurs : Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland

  Författare :Marco Bianchi; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Terje Spurkland; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runes; runic inscriptions; rune-stones; Viking Age; rune-stone custom; rune-carver; runology; literacy; illiteracy; non-lexicality; visual semiotics; multimodality; sociosemiotics; written culture; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The Viking Age rune-carvers and their readers used runes as a semiotic resource to convey and structure the messages on rune-stones. An analysis of the ways in which this resource is used together with other resources gives us a deeper insight into the relationship between writers and readers and into the written culture in which the rune-stones were produced. LÄS MER

 4. 4. Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet : en receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok

  Författare :Charlotta Busing; Henrik Williams; Björn Melander; Anna-Malin Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; domböcker; filologi; Dalarnas äldsta dombok; textanalys; dombrev; brev; landslagen; kommunikationshistoria; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Språk och rasism : Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Författare :Karin Hagren Idevall; Anna-Malin Karlsson; Lena Lind Palicki; Lann Hornscheidt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER