Avancerad sökning

Hittade 3 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Factors influencing the metabolism of inorganic arsenic in humans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Enviromental Medicine

  Författare :Anna-Lena Lindberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arsenic; AS3MT; Gender differences; GSTO1; Metabolism; Methylation; MTHFR; Nutrition; Polymorphisms;

  Sammanfattning : p>Inorganic arsenic (iAs), a naturally occurring drinking water contaminant, is a potent human carcinogen and toxicant. It is believed that in humans, as well as in most mammals, inorganic arsenic is biotransformed via reduction and methylation using one-carbon metabolism with S-adenosyl methionine (SAM) as methyl donor, and is excreted mainly in urine as dimethylarsinate (DMA) and methylarsonate (MA) as well as some unmethylated iAs (arsenate (As(V)) and arsenite (As(III)). LÄS MER

 2. 2. Moving together – conditions for intercultural development at a highly diverse Swedish school

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Helen Avery; Ylva Lindberg; Anna-Lena Tvingstedt; Fred Dervin; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of a primary school in a highly diverse urban neighbourhood in Sweden. Basic pre-conditions for intercultural school development are studied by examining the overall organisation of teaching, learning and opportunities for collaboration in the investigated case. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnadens estetik? : Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museet

  Författare :Johanna Rosenqvist; Anna Lena Lindberg; Jorunn Veiteberg; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; handdicraft; feminist art theory; textile; art; The National Association of Swedish Handicraft; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER