Sökning: "Anna-lena Østern"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Anna-lena Østern.

 1. 1. Det pedagogiska övervägandet : en uppmärksamhetsinriktande studie i och genom humanvetenskaplig handlingsteori

  Författare :Maria Andrén; Anna-Lena Østern; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogisk metodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Margret Lepp; Linda Berg; Helena Wigert; Anna-Lena Östern; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER

 3. 3. Musernas viskningar förr och nu : En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen

  Författare :Margaretha Grahn; Lars-Ove Dahlgren; Anna-Lena Østern; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; muses; muse-ical; muse-ical learning; aesthetic; artistic; scholarly learning; sensory experiences; talent; Plato; pedagogik; estetik; muserna; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis is twofold; the first part comprises a theoretical analysis of the concept muse-ical in an attempt to describe similarities and differences between the concepts muse-ical and aesthetic and furthermore, to identify the distinguishing features of a muse-ical approach and a muse-icalprogram.The second part of the thesis reports on an empirical study among student teachers who have chosen to study the program Muse-ical Learning. LÄS MER

 4. 4. Läsningens och skrivandets bilder : en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling

  Författare :Carin Jonsson; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Anna-Lena Östern; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; text; picture; reading; writing; mediation tools; experience; meaning; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The child who starts school soon becomes aware that it is important to learn to read and write. When it is educated in written literacy, pictures are used in reading textbooks and other school materials. The child is also asked to draw and talk about pictures in other contexts. LÄS MER

 5. 5. Stanislavskij-variationer : skådespelarövningar som didaktiska instrument i pedagogiskt drama

  Författare :Istvan Pusztai; Anna-Lena Østern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; drama in education; drama; theatre with children; aesthetic education; actors training; didactic; exercises for actors.; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the influence of Stanislavski's method for actors training on four methods in drama in education and how the founders adapted fields of training and transformed exercises according to their educative purposes.The basis for this comparative analysis is the content of the first part, "the actors work with himself", in Stanislavski's proposal for a four year professional training. LÄS MER