Sökning: "Anna-karin Olsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna-karin Olsson.

 1. 1. Ras-MAPK signaling in differentiating SH-SY5Y human neuroblastoma cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna-Karin Olsson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Neuroblastoma; SH-SY5Y; differentiation; neurite; Ras; MAPK; PKC; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Pathology; patologi;

  Sammanfattning : Neuroblastoma is a malignant childhood cancer, originating from sympathetic neuroblasts of the peripheral nervous system. Neuroblastoma is a heterogenous group of tumours, while some are highly malignant others can spontaneosly mature into a more benign form or regress. LÄS MER

 2. 2. Members in Tourism Settings : their motivations, behaviours and roles

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet, Handelshögskolan

  Författare :Anna Karin Olsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business administration; Företagsekonomi; relationship marketing; membership; nonprofit; tourism; co-creation;

  Sammanfattning : Membership programs are widely-used marketing tools. Many customers belong to a number of different membership programs across a variety of organizations and contexts. Memberships are based on the idea of mutual benefits of a relationship. LÄS MER