Sökning: "Anna-Britta Mjönes"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna-Britta Mjönes.

  1. 1. Svalgproblem och hiatushernia reflektioner över symptom och fynd

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Anna-Britta Mjönes; Lita Tibbling Grahn; Elisabeth Hultcrantz; Torbjörn Ledin; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : Denna licentiatavhandling består av tre delarbeten. Dessa tre arbeten handlar omsymtom som inte alltid kommer i fråga när det gäller gastroesofageal reflux. LÄS MER