Sökning: "Anna sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Anna sandberg.

 1. 1. Physical activity and exercise in patients with intermittent claudication

  Författare :Anna Sandberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Accelerometry; Nordic walking; Peripheral artery disease; Quality of life; Reproducibility of result; Walk test;

  Sammanfattning : Introduction. Supervised exercise is a guideline recommendation in patients with intermittent claudication (IC). As the availability of supervised exercise varies, interest has turned to the more accessible home-based exercise programmes. LÄS MER

 2. 2. Capturing Swedish Industry Transition towards Carbon Neutrality in a National Energy System Model

  Författare :Erik Sandberg; Andrea Toffolo; Anna Krook-Riekkola; Åsa Lindman; Isabela Butnar; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Engineering;

  Sammanfattning : Industry is responsible for approximately 30 % of the total emissions of greenhouse gases, both globally and in Sweden. Given the climate targets set out in the Paris agreement, the industry is facing a challenging future, requiring effective policies to aid the transition. LÄS MER

 3. 3. Postponed Plans : Prospective Memory and Intellectual Disability

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER

 4. 4. De som inte kan simma kommer nog att dö! : En studie om barns tankar och känslor rörande klimatförändringarna

  Författare :Anna Pettersson; Leif Östman; Maria Ojala; Danielle van der Burgt; Mattias Sandberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; climate change; emotions; thoughts; coping; social representations; self-efficacy; barn; klimatförändringar; känslor; tankar; coping; sociala representationer; självtillit; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study has investigated the thoughts and the emotions concerning climate change among children. The main purpose of the thesis is to study how the children cope with the threat of climate change and if they see it as something concerning their on lives. LÄS MER

 5. 5. National Energy System Modelling of Industry : Optimising the Transition Towards Carbon Neutrality

  Författare :Erik Sandberg; Anna Krook-Riekkola; Andrea Toffolo; Åsa Lindman; Peter Lund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Engineering;

  Sammanfattning : Industry is a major user of energy and emitter of fossil CO2. At the same time, Sweden targets net-zero greenhouse gas emissions by 2045. Current policies to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change, and the transition of the energy system it requires, will present major challenges for industry. LÄS MER