Sökning: "Anna Wägner"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anna Wägner.

 1. 1. On the molecular structure of some psychoactive drugs : studies of the antidepressant alaproclate and two potentially neuroleptic rigid spiro amines

  Författare :Anna Wägner; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Röstens anatomi : läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier

  Författare :Anna Bohlin; Annelie Bränström Öhman; Lena Eskilsson; Katarina Leppänen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; allegory; irony; bio-power; Selma Lagerlöf; Mathilde Vaerting; Rosa Mayreder; Fogelstadgruppen; feminist theories; Klara Johanson; eugenics; voice; lin Wägner; women’s movement; Tidevarvet; corporeality; identity politics; Ellen Key; feminist essentialism; Elin Wägner; Selma Lagerlöf; Ellen Key; Tidevarvet; identitetspolitik; Fogelstadgruppen; ironi; röst; Mathilde Vaerting; feministisk teori kvinnorörelsen; särart; bio-makt; hygienism; Rosa Mayreder; Klara Johanson; kroppslighet; allegori; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the voice in Elin Wägner’s novel Silverforsen (1924), Selma Lagerlöf’s Löwensköld trilogy (1925–1928) and Klara Johanson’s causeries in the feminist weekly newspaper Tidevarvet 1923–1924, in relation to women’s suffrage. Swedish women were finally granted the right to vote in 1921. LÄS MER

 3. 3. Motståndets berättelser : Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget

  Författare :Sofi Qvarnström; Claes Ahlund; Johan Svedjedal; Jenny Bergenmar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : War criticism is not just expressed in journalistic and academic writing or in political speeches, but also in literature, such as in novels and short stories. This dissertation analyzes how war criticism is formulated in Swedish fiction written during the First World War (1914–1918). LÄS MER

 4. 4. Kvinnor - vakna, våga! : En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech

  Författare :Berit Lindberg; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Women’s Civic College at Fogelstad; the history of education; adult education; the history of women gender history; hermeneuti; Pedagogy and didactics; fe-male civic education; Honorine Hermelin Grønbech; Tidevarvet The Epoch ; Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad; Pedagogik; didaktik; Tidevarvet The Epoch ;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to analyse, in the light of the history of education and of women, ”biographical sections” of the life and work of the Swedish educationalist Honorine Hermelin Grønbech (1886-1977). The focus is on adult education, and in particular female civic education, which set out to encourage Swedish women to exercise their newly won rights of citizenship (1921). LÄS MER