Sökning: "Anna T Danielsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anna T Danielsson.

 1. 1. Doing Physics - Doing Gender : An Exploration of Physics Students' Identity Constitution in the Context of Laboratory Work

  Författare :Anna T Danielsson; Cedric Linder; Tora Holmberg; Boel Berner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Learning; Higher Education; Science Education; Physics Education; Gender; Situated Learning; Physics; Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : In Sweden today women are greatly under-represented within university physics and the discipline of physics is also symbolically associated with men and masculinity. This motivates in-depth investigations of issues of physics, learning and gender. LÄS MER

 2. 2. Insulin signalling in human adipocytes : mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Författare :Anna Danielsson; Peter Strålfors; Fredrik Nyström; Lena Stensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; Medical cell biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 3. 3. Augmented reality smart glasses as assembly operator support : Towards a framework for enabling industrial integration

  Författare :Oscar Danielsson; Anna Syberfeldt; Magnus Holm; Peter Thorvald; Lennart Malmsköld; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production and Automation Engineering; Produktion och automatiseringsteknik;

  Sammanfattning : Operators are likely to continue to play an integral part in industrial assembly for the foreseeable future. This is in part because increasingly shorter life-cycles and increased variety of products makes automation harder to achieve. LÄS MER