Sökning: "Anna Selling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Anna Selling.

 1. 1. Equilibrium and structure studies of aqueous vanadophosphates and molybdovanadophosphates

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Selling; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molybdovanadophosphate; vanadophosphate; molybdate; vanadate; phosphate; heteropolyanions; Keggin; redox; equilibria; potentiometry; NMR 31P; 51V ; ESR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Concept of ’Selling/Buying’ in the Russian Linguistic Picture of the World from standard to sub-standard

  Detta är en avhandling från St. Petersburg : St. Petersburg State University

  Författare :Anna Osipova; Högskolan Dalarna.; [2003]
  Nyckelord :Lexical semantics; Russian linguistic world-image; social linguistics; standard; sub-standard; social stratification of the language; concept; conceptional analysis method;

  Sammanfattning : The thesis belongs to the field of lexical semantics studies, associated with describing the Russian linguistic world-image. The research focuses on the universal situation of purchase and sale as reflected in the Russian lexical standard and sub-standard. LÄS MER

 3. 3. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Anna Wallette; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta är en historiografisk studie av hur några välkända svenska historiker har använt sig av de isländska sagorna när de presenterat perioden som vi idag kallas vikingatid. Vikingatiden har haft en viktig funktion i konstruktioner av kollektiva identiteter, och i sökandet efter relevanta förfäder, vilket passar bra ur ett historiekulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Mellan producent och konsument Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Brismark; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Hälsingland; Hudiksvall; merchants; middlemen; linen; 19th century; proto-industry; peasant trading; Ekonomisk historia; köpmän; kommissionärer; linne; 1800-tal; protoindustri; bondehandel;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding of the underlying conditions for the development of a domestic market for consumer goods by studying how the distribution of goods between the town and the countryside in the county of Hälsingland, Sweden, was organized during the first half of the 19th century. The thesis has analyzed the different kinds of persons involved in the distribution of goods, their functions and mutual relations. LÄS MER

 5. 5. Challenges of transnational parenthood Exploring different perspectives of surrogacy in Sweden and India

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Arvidsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Transnational surrogacy; Surrogacy; Assisted reproduction; Commissioning parents; Legal parenthood; Social workers; Exploitation; Surrogate; Motherhood; Kinship; Social constructionism; Reproductive Justice; Sweden; India; Assam; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Transnational surrogacy challenges traditional norms of parenthood, especially motherhood; additionally, it is viewed as the exploitation of poor women. The overall aim of this thesis was to shed light on the consequences of an unregulated situation on surrogacy in the Swedish and Indian contexts, and to give different perspectives on surrogacy and the surrogate. LÄS MER