Sökning: "Anna Rosengren"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anna Rosengren.

 1. 1. Åldrandet och språket : : en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Anna Rosengren; Södertörns högskola.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Ageing; cultural ageing; elderly; history of concepts; conceptual history; life-writing; auto biography; retirement; elderly care; welfare studies; Sweden; 19th century; 20th century.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishVad är åldrande? När började man över huvud taget tala om ”åldrande”? När fick ordet ”pensionär” den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck för att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan 1875 och 1975. Frågor kring hög ålder och åldrande har stor aktualitet idag. LÄS MER

 2. 2. β-Mannoside hydrolases from clan A – Structural enzymology, subsite engineering and transglycosylation

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Anna Rosengren; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; β-mannosidase; β-mannanase; enzymology; kinetics; MALDI-TOF MS; protein engineering; protein structure; subsite organisation; transglycosylation;

  Sammanfattning : β-Mannoside hydrolases are enzymes that are involved in conversion of the major soft-wood hemicellulose O-acetyl-galactoglucomannan, an important renewable biomass resource. They belong to clan A of glycoside hydrolases and share a common (β/α)8-TIM barrel fold. LÄS MER

 3. 3. Novel and Traditional Risk Factors for Coronary Artery Disease : Role of Coronary Artery Calcium, Lipidomics, Psychosocial Factors and Diet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Demir Djekic; Ole Fröbert; Annika Rosengren; Tuulia Hyötyläinen; Anna M. Nordenskjöld; Magnus Bäck; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Novel risk factors; coronary artery calcium; lipidomics; lipidome; psychosocial factors; vegetarian diet; gut microbiota; metabolome;

  Sammanfattning : Background: The aim of the research reported in this thesis was to determine the association of novel and traditional risk factors with coronary artery calcium (CAC), a marker of subclinical coronary artery disease (CAD) in healthy individuals. In addition, we investigated the effects of a vegetarian, compared to a meat diet, on novel and traditional risk factors in patients with diagnosed CAD. LÄS MER