Sökning: "Anna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Anna Persson.

 1. 1. Activation Programs, Benefit Take-Up, and Labor Market Attachment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Anna Persson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social asssitance; activation programs; workfare; job displacement; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay 1 (with Ulrika Vikman): Previous literature shows that activation requirements for welfare participants reduce welfare participation, but the dynamics behind these results have not been fully examined. In this paper we use a rich set of register data covering the entire working age population in a Swedish municipality to study how the introduction of mandatory activation programs aimed at unemployed welfare participants affect the probability of entering and exiting welfare. LÄS MER

 2. 2. Downstream Processing Using Membrane Technology

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Anna Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Biochemical technology; Chemical technology and engineering; Protein A; Bovine serum albumin; Lactic acid; Electrodialysis; Ultrafiltration; Microfiltration; Downstream processing; Membrane; Biokemisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Membranteknik är en separationsteknik där stora partiklar skiljs av från mindre partiklar m.h.a. ett membranfilter. LÄS MER

 3. 3. Effects of landscape context on populations of bumblebees

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Anna Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Apoidea; Bombus; Campanula; agriculture; land-use intensity; complexity; garden; grassland; field border; MFC; pollination; Factor Analysis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att förstå på vilket sätt viktiga pollinerande insekter påverkas av det omgivande landskapets struktur och innehåll, har jag studerat populationer av humlor (fam. Bombus). Jag har också gjort en analys av sambandet mellan jordbruksintensitet of landskapets komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Exploring textiles as materials for interaction design

  Detta är en avhandling från University of Borås

  Författare :Anna Persson; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; design; textiles; materials; Textiles and fashion; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : As computational technology and new materials enter the world of textiles, our view on textile materials is challenged. Textile interaction design suggests a new design space in which the fields of textile design and interaction design are merged. LÄS MER

 5. 5. Fitting Polygons to Coordinate Data

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Persson; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :area; EM algorithm; iteratively reweighted least squares; order restrictions; polygon; polyhedron; restricted least squares; simulation; volume;

  Sammanfattning : .... LÄS MER