Sökning: "Anna Lövgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna Lövgren.

 1. 1. Handläggning och inflytande : beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde

  Författare :Anna-Brita Lövgren; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Recognition of Temporomandibular Disorders validity and outcome of three screening questions (3Q/TMD)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Anna Lövgren; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Temporomandibular disorders; orofacial pain; screening methods; diagnostic accuracy; public health; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Background Pain and dysfunction in the temporomandibular region (Temporomandibular Disorders, TMD) are common conditions in the general population with an estimated treatment need of 5-15% in the general population. However, in Sweden, traceable performed treatments are significantly lower. LÄS MER