Sökning: "Anna Löfmark"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anna Löfmark.

 1. 1. Student nurses in clinical practice : Studies on independence, assessment and performance

  Författare :Anna Löfmark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medical sciences; clinical practice; learning factors; student nurse; assessment; performance; knowledge; independence; supervisor; patients needs; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this research project was to describe student nurses' learning during clinicalpractice. One group of students (n= 60) was randomly selected from two colleges and followedduring their three-year nursing education. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av instrument och bedömning av sjuksköterskestudenters kunskaper och färdigheter att genomföra venös provtagning och insättning av perifer venkateter

  Författare :Catharina Ahlin; Magnus Björkholm; Birgitta Klang-Söderkvist; Anna Löfmark; Röda Korsets Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment; Instrument; Knowledge; Nursing education; Skill; Nursing students; Venipuncture; Peripheral venous catheter; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Learning with, from and about each other : interprofessional education on a training ward in municipal care for older persons

  Författare :Marie Lidskog; Gerd Ahlström; Anna Löfmark; Lars-Owe Dahlgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Interprofessional education; learning; health and social care; undergraduate; training ward; older persons; occupational therapy; nursing; social work; attitudes; phenomenography; social identity; community of practice; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe and evaluate interprofessional education on an interprofessional training ward in municipal care for older persons. Interprofessional education has for some years now been proposed as a means to meet the call for effective collaboration, co-ordination and quality in health and social care. LÄS MER

 4. 4. Simulation used as a learning approach in nursing education : Students’ experiences and validation of evaluation questionnaires

  Författare :Randi Tosterud; Marie-Louise Hall-Lord; Kerstin Petzäll; Birgitta Hedelin; Anna Löfmark; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; debriefing; evaluation questionnaires; fidelity; nursing students; experiences; psychometric testing; simulation; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate bachelor nursing students’ experiences with simulation as a learning approach conducted under various conditions. Additionally, the aim was to translate and validate questionnaires for the evaluation of simulation in a Norwegian context.Methods: Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER