Sökning: "Anna Hillström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Hillström.

  1. 1. Canine C-reactive protein

    Författare :Anna Hillström; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : C-reactive protein (CRP) is a sensitive and specific marker of systemic inflammation in dogs, valuable for diagnosing and monitoring inflammatory diseases. The use of CRP in canine medicine has however been hampered by the lack of automated assays optimized for measuring CRP in this species. LÄS MER